Buschauffeur + D

Als u een motorrijtuig wilt besturen voor het vervoeren van meer dan 8 personen, dient u in het bezit te zijn van een rijbewijs D.

Om een opleiding voor het rijbewijs D te mogen volgen moet u in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B. Daar de wet eisen stelt aan de lichamelijk en geestelijke gesteldheid van bestuurders van vrachtwagens en bussen, is het noodzakelijk dat u bij aanvang van de opleiding de verplichte medische keuring ondergaat. Mocht namelijk blijken dat u medisch niet geschikt bent voor dit beroep, dan kunnen teleurstellingen worden voorkomen.

Vanaf begin september 2008 is de rijopleiding voor het behalen van het rijbewijs D gewijzigd i.v.m. de invoering van de Nieuwe Richtlijn Vakbekwaamheid. De Nieuwe Richtlijn Vakbekwaamheid is een Europese richtlijn. In de Richtlijn staat wat u moet doen om beroepschauffeur te worden én te blijven.

Voor wie is de Richtlijn?

De Richtlijn geldt voor alle EU beroepschauffeurs en beroepschauffeurs die in de EU werken. Onder deze regelgeving is een geldige code vakbekwaamheid (code 95) verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs D noodzakelijk is. In Nederland wordt deze code 95 op het rijbewijs geplaatst.

Het opleidingstraject bestaat uit de volgende delen:

 • Verklaring van geschiktheid en medische keuring

Het theoriegedeelte:

 • Chauffeursdiploma Vakbekwaamheid Personenvervoer
  • Verkeer en Techniek ( RV1)
  • Vakbekwaamheid deel 2 Personenvervoer ( V2D)
  • Vakbekwaamheid deel 3 Personenvervoer ( V3D)

Het praktijkgedeelte:

 • Praktische Toets
 • Toets Besloten Terrein
 • Rijopleiding D ( verkeersdeelneming)

Verklaring van Geschiktheid

Een Verklaring van Geschiktheid wordt afgegeven door het CBR. Deze verklaring kan betrekking hebben op een of meerdere categorieën. Een verklaring van geschiktheid zal aangevraagd moeten worden bij het CBR. Hiervoor dient men een Eigen Verklaring, een waardedocument, in te vullen. Voor de categorieën C, D, E achter C en E achter D is een geldige medische kleuring door een arbo-arts vereist. Indien deze keuring is gedaan, daarvan verslag is gelegd op een Eigen Verklaring en deze Eigen Verklaring binnen 14 dagen is aangeboden bij het CBR, blijft deze 3 jaar geldig op voorwaarde dat de keuring/Eigen verklaring betrekking had op een voorgenomen rijexamen C, D, E achter C of E achter D.

Het CBR kan op grond van het verslag van de arbo-arts en/of op grond van medische gegevens die geregistreerd staan, besluiten de verklaring van Geschiktheid niet af te geven, voor een beperkte termijn af te geven of een doorverwijzing te geven naar een door het CBR aangewezen specialist. Een doorverwijzing naar een of meerdere specialisten komt voor rekening van de aanvrager.

RV1 (Rijbewijs en Vakbekwaamheid 1)

Dit examen is zowel voor de vrachtauto als de autobus. Hierin zitten de onderdelen verkeer en techniek. Het examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen en een positieve uitslag is 2 jaar geldig. Voor dit vak hebben wij avond en dagopleidingen. Voor toelating tot het examen dient u minimaal 17 jaar oud te zijn en in het bezit van een geldig legitimatiebewijs. Let u wel op dat u pas vanaf uw 20e jaar V2D mag doen en de praktijklessen vanaf uw 21e jaar

V2D (Vakbekwaamheid 2 autobus)

Dit examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen en is alleen voor de autobus. Hierin worden administratieve zaken behandeld zoals de rij- en rusttijden, vergunningen en Arbo-wet. Ook wordt hierin ingegaan op zaken die te maken hebben met het veilig gebruik van de weg met een autobus. Dit vak bevat een aantal onderdelen meer dan R2D. Voor dit vak hebben wij avondopleidingen. Voor toelating tot het examen dient u minimaal 20 jaar oud te zijn en in het bezit van een geldig legitimatiebewijs. Deze module is vereist voor de Vakbekwaamheidscode 95 op het rijbewijs.

V3D Casestudy (vakbekwaamheid 3)

Dit examen bestaat uit 45 meerkeuzevragen die ingedeeld zijn in 3 cases van elk 15 vragen. Een case gaat over een openbaar vervoer rit, een case gaat over een rit in de EU en een case gaat over een rit buiten de EU. In principe is de leerstof hetzelfde als voor het examen V2D echter is de vraagstelling en diepgang totaal verschillend. Een positieve uitslag is 2 jaar geldig. Voor toelating tot het examen dient u minimaal 20 jaar oud te zijn en in het bezit van een geldig legitimatiebewijs. Voor dit examen verzorgen wij een avondopleiding.

VPTD Praktische Toets

Tijdens deze toets van 30 minuten dient u een aantal scenario’s zelfstandig te kunnen uitvoeren. Een vast scenario is het beladen met koffers e.d. van een autobus. Hierbij dient u te kunnen uitleggen op welke wijze de lading gestuwd moet worden en hoe de verdeling dient te zijn. Daarnaast zijn er een aantal scenario’s die gaan over het schadeformulier, criminaliteit en hoe te handelen bij pech en noodsituaties. Deze toets wordt afgenomen in onze bedrijfshal. Een positieve uitslag is 2 jaar geldig.

VPBD Besloten terrein Toets

Tijdens deze toets van 30 minuten dient u 7 scenario’s zelfstandig te kunnen uitvoeren. De scenario’s hebben betrekking op het manoeuvreren met een autobus en de veiligheid rondom het voertuig (spiegels juist afstellen en gebruik maken van de juiste spiegel op het juiste moment). Deze toets wordt afgenomen op ons oefenterrein in Rotterdam. Een positieve uitslag is 2 jaar geldig.

Examen praktijk D Verkeersdeelneming

Als laatste examen om in het bezit te komen van het rijbewijs voor de Autobus dient u een praktijkexamen af te leggen met een Autobus. Dit examen duurt 85 minuten waarvan u ruim 60 minuten deelneemt aan het verkeer. De rest van de tijd gaat op aan de formaliteiten rondom de legitimatie en het overleggen van de vereiste bescheiden, de bespreking van de documenten van de autobus en een voertuigcontrole.

De praktijkrit bestaat uit globaal 4 items, te weten:

 • Een rit binnen de bebouwde kom
 • Een rit buiten de bebouwde kom
 • Bijzondere verrichtingen
 • Een rit op basis van een opgegeven locatie zelfstandig aan rijden (e.v.t. navigatie)

Om u voor te bereiden op het praktijkexamen hebben wij een standaard pakket, rijopleiding 29 uur. Indien gewenst kunt u een intest doen. U krijgt dan een advies over de soort opleiding en het aantal uren dat het beste bij u past om u voor te bereiden op het praktijkexamen verkeersdeelneming.

Als u geslaagd bent voor de praktijk verkeersdeelneming en u heeft uw rijbewijs categorie D in uw bezit, dan mag u rijden met een autobus. U dient er rekening mee te houden dat u in de meest voorkomende situatie naast het bezit van het rijbewijs tevens in het bezit moet zijn van de Vakbekwaamheidscode 95 achter de categorie D. Een uitzondering is als u geboren bent voor 1 juli 1955.

Bent u geïnteresseerd in deze opleiding en voldoet u aan de onderstaande selectiecriteria? Neem dan contact met ons op via het inschrijfformulier. U wordt zo snel mogelijk uitgenodigd voor een oriënterend gesprek.

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U bent in het bezit van rijbewijs B
 • U heeft minimaal 1 jaar rijervaring
 • U kunt een bewijs van goed gedrag overhandigen
 • U bevindt zich in een uitkeringssituatie ( wwb, zw, wao, wajong )
 • U beheerst de Nederlandse taal goed
 • U bent gemotiveerd
 • U bent fysiek in staat om te werken

Ga naar Inschrijfformulier

 

 

 

Schrijf nu in

En start met één van onze opleidingen met baangarantie.

 

Direct contact

Bel naar:
010 – 714 24 08

Of stuur een e-mail naar:
info@bureauabc.nl

UWV
Ecabo
BlikopWerk