Home/Opleidingen met baangarantie/Vrachtwagenchauffeur C + CE

Vrachtwagenchauffeur C + CE

Wilt u graag aan de slag als vrachtwagenchauffeur? En u wilt een vrachtwagen besturen, waarvan de maximum massa meer dan 3500 kg bedraagt? Bureau ABC biedt de rijopleiding rijbewijs C aan.

Om een opleiding voor het rijbewijs C te mogen volgen moet u in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B. Daar de wet eisen stelt aan de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van bestuurders van vrachtwagens en bussen, is het noodzakelijk dat u bij aanvang van de opleiding de verplichte medische keuring ondergaat. Mocht namelijk blijken dat u medisch niet geschikt bent voor dit beroep, dan kunnen teleurstellingen worden voorkomen.

Vanaf begin september 2009 is de rijopleiding voor het behalen van het rijbewijs C gewijzigd i.v.m. de invoering van de Nieuwe Richtlijn Vakbekwaamheid. De Nieuwe Richtlijn Vakbekwaamheid is een Europese richtlijn. In de Richtlijn staat wat u moet doen om Vrachtwagenberoepschauffeur te worden én te blijven.

Voor wie is de Richtlijn?

De Richtlijn geldt voor alle EU beroepschauffeurs en beroepschauffeurs die in de EU werken. Onder deze regelgeving is een geldige code vakbekwaamheid (code 95) verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C noodzakelijk is. In Nederland wordt deze code 95 op het rijbewijs geplaatst.

Het opleidingstraject bestaat uit de volgende delen:

 1. CCV-B Diploma + Rijbewijs C
 2. CCV-B Diploma + Rijbewijs C /CE + ADR
 3. Losse Modules

Voor het behalen van het rijbewijs C dient u eerst een chauffeursdiploma te behalen. Dit bestaat uit drie theoretische onderdelen, ieder afgesloten met een schriftelijk theorie-examen. Zodra u het chauffeursdiploma in bezit hebt, mag u praktijkexamen afleggen.

Verklaring van Geschiktheid

Een Verklaring van Geschiktheid wordt afgegeven door het CBR. Deze verklaring kan betrekking hebben op een of meerdere categorieën. Een verklaring van geschiktheid zal aangevraagd moeten worden bij het CBR. Hiervoor dient men een Eigen Verklaring, een waarde document, in te vullen. Voor de categorieën C, D, E achter C en E achter D is een geldige medische kleuring door een arbo-arts vereist. Indien deze keuring is gedaan, daarvan verslag is gelegd op een Eigen Verklaring en deze Eigen Verklaring binnen 14 dagen is aangeboden bij het CBR, blijft deze 3 jaar geldig op voorwaarde dat de keuring/Eigen verklaring betrekking had op een voorgenomen rijexamen C, D, E achter C of E achter D.

Het CBR kan op grond van het verslag van de arbo-arts en/of op grond van medische gegevens die geregistreerd staan, besluiten de verklaring van Geschiktheid niet af te geven, voor een beperkte termijn af te geven of een doorverwijzing te geven naar een door het CBR aangewezen specialist. Een doorverwijzing naar een of meerdere specialisten komt voor rekening van de aanvrager.

RV1 (Rijbewijs en Vakbekwaamheid 1)

Dit examen is zowel voor de vrachtwagen als de autobus. Hierin zitten de onderdelen verkeer en techniek. Het examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen en een positieve uitslag is 2 jaar geldig. Voor dit vak hebben wij avond en dagopleidingen. Voor toelating tot het examen dient u minimaal 17 jaar oud te zijn en in het bezit van een geldig legitimatiebewijs.

V2C (Vakbekwaamheid 2 Vrachtwagen)

Dit examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen en is alleen voor de vrachtwagen. Hierin worden administratieve zaken behandeld zoals de rij- en rusttijden, vergunningen en Arbo-wet. Ook wordt hierin ingegaan op zaken die te maken hebben met het veilig gebruik van de weg met een vrachtwagen. Dit vak bevat een aantal onderdelen meer dan R2C. Hierbij moet gedacht worden aan onderwerpen als vrachtbrieven en douanezaken. Voor dit vak hebben wij avond en dagopleidingen. Voor toelating tot het examen dient u minimaal 17 jaar oud te zijn en in het bezit van een geldig legitimatiebewijs. Deze module is vereist voor de Vakbekwaamheidscode 95 op het rijbewijs.

V3C Casestudy (vakbekwaamheid 3 vrachtwagen)

Dit examen bestaat uit 45 meerkeuzevragen die ingedeeld zijn in 3 cases van elk 15 vragen. Een case gaat over een binnenlandse rit, een case gaat over een rit in de EU en een case gaat over een rit buiten de EU. In principe is de leerstof hetzelfde als voor het examen V2C echter is de vraagstelling en diepgang totaal verschillend. Een positieve uitslag is 2 jaar geldig. Voor toelating tot het examen dient u minimaal 17 jaar oud te zijn en in het bezit van een geldig legitimatiebewijs.

VPTC Praktische Toets

Tijdens deze toets van 30 minuten dient u een aantal scenario’s zelfstandig te kunnen uitvoeren. Een vast scenario is het beladen van een vrachtwagen met diverse pallets en andere losse colli. Hierbij maakt u gebruik van een (elektrische) pallettruck en een laadklep. Ook het kunnen uitleggen hoe de lading moet worden gezekerd is een vereiste. Daarnaast zijn er een aantal scenario’s die gaan over het schadeformulier, criminaliteit en hoe te handelen bij pech en noodsituaties. Deze toets wordt afgenomen in onze bedrijfshal. Een positieve uitslag is 2 jaar geldig.

VPBC Besloten terrein Toets

Tijdens deze toets van 30 minuten dient u 7 scenario’s zelfstandig te kunnen uitvoeren. De scenario’s hebben betrekking op het manoeuvreren met een vrachtwagen en de veiligheid rondom het voertuig (spiegels juist afstellen en gebruik maken van de juiste spiegel op het juiste moment). Deze toets wordt afgenomen op ons oefenterrein in Rotterdam. Een positieve uitslag is 2 jaar geldig.

Examen praktijk C Verkeersdeelneming

Als laatste examen om in het bezit te komen van het rijbewijs voor de Vrachtwagen dient u een praktijkexamen af te leggen met een Vrachtwagen. Dit examen duurt 85 minuten waarvan u ruim 60 minuten deelneemt aan het verkeer. De rest van de tijd gaat op aan de formaliteiten rondom de legitimatie en het overleggen van de vereiste bescheiden, de bespreking van de documenten van de vrachtwagen en een voertuigcontrole.

De praktijkrit bestaat uit globaal 4 items, te weten:

 • Een rit binnen de bebouwde kom
 • Een rit buiten de bebouwde kom
 • Bijzondere verrichtingen
 • Een rit op basis van een opgegeven locatie zelfstandig aan rijden (e.v.t. navigatie)

Om u voor te bereiden op het praktijkexamen hebben wij een standaard pakket, rijopleiding van 29 uur. Indien gewenst kunt u een intest doen. U krijgt dan een advies over de soort opleiding en het aantal uren dat het beste bij u past om u voor te bereiden op het praktijkexamen verkeersdeelneming.

Als u geslaagd bent voor de praktijk verkeersdeelneming en u heeft uw rijbewijs categorie C in het bezit mag u rijden met een vrachtwagen. U dient er rekening mee te houden dat u in de meest voorkomende situatie naast het bezit van het rijbewijs tevens in het bezit moet zijn van de Vakbekwaamheidscode 95 achter de categorie C. Een uitzondering is als u geboren bent voor 1 juli 1955.

Bent u geïnteresseerd in deze opleiding en voldoet u aan de onderstaande selectiecriteria? Neem dan contact met ons op via het inschrijfformulier. U wordt zo snel mogelijk uitgenodigd voor een oriënterend gesprek.

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U bent in het bezit van rijbewijs B
 • U heeft minimaal 1 jaar rijervaring
 • U kunt een bewijs van goed gedrag overhandigen
 • U bevindt zich in een uitkeringssituatie (wwb, zw, wao, wajong )
 • U beheerst de Nederlandse taal goed
 • U bent gemotiveerd
 • U bent fysiek in staat om te werken

Ga naar Inschrijfformulier

 

Rijbewijs E achter C: Vrachtwagen met aanhangwagen of Trekkeroplegger

Personen die met een aanhangwagen, middenas aanhangwagen of een oplegger boven 750 kg willen rijden achter een vrachtwagen, moeten in het bezit zijn van een rijbewijs E achter C. Voor het behalen van het rijbewijs CE moet u in het bezit zijn van een chauffeursdiploma en rijbewijs C.

Wie in het bezit wilt komen van het aanhanger achter vrachtwagenrijbewijs, categorie E achter C, dient alvorens te mogen deelnemen aan het praktijkexamen de volgende papieren te kunnen overleggen bij de examinator:

 • Een geldig Nederlands rijbewijs C (is al verplicht bij de praktijklessen)
 • Een verklaring van geschiktheid voor de categorie E achter C

Het praktijkexamen om in het bezit te komen van het rijbewijs aanhangwagen achter de vrachtwagen duurt 85 minuten waarvan u ruim 60 minuten deelneemt aan het verkeer. De rest van de tijd gaat op aan de formaliteiten rondom de legitimatie en het overleggen van de vereiste bescheiden, de bespreking van de documenten van de vrachtwagen en aanhangwagen, een voertuigcontrole en het aankoppelen.

De praktijkrit bestaat uit globaal 4 items, te weten:

 • Aankoppelen van de combinatie
 • Een rit binnen de bebouwde kom
 • Een rit buiten de bebouwde kom
 • Bijzondere verrichtingen
 • Een rit op basis van een opgegeven locatie zelfstandig aan rijden (e.v.t. navigatie)
 • Afkoppelen van de combinatie

Om u voor te bereiden op het praktijkexamen hebben wij een standaard pakket, een rijopleiding van 25 uur. Indien gewenst kunt u een intest doen. U krijgt dan een advies over de soort opleiding en het aantal uren dat het beste bij u past om u voor te bereiden op het praktijkexamen verkeersdeelneming.

Als u geslaagd bent voor de praktijk verkeersdeelneming en u heeft uw rijbewijs categorie E achter C in bezit, dan mag u rijden met een vrachtwagen met aanhangwagen of trekker met oplegger.

Extra module:

 • Opleiding ADR-Certificaat vervoer gevaarlijke goederen
 • Op grond van het ADR-verdrag moeten chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in het bezit zijn van een ADR vakbekwaamheidcertificaat.

Inhoud

Gevarenklassen, gevaarsetiketten, wetgeving, scheikundige en natuurkundige begrippen, verpakking, brand en brandbestrijding, persoonlijke beschermingsmiddelen, uitrusting van het voertuig, regels tijdens het vervoer, documenten, praktijktraining.

Bent u geïnteresseerd in deze opleiding en voldoet u aan de onderstaande selectiecriteria? Neem dan contact met ons op via het inschrijfformulier. U wordt zo snel mogelijk uitgenodigd voor een oriënterend gesprek.

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U bent in het bezit van rijbewijs B
 • U heeft minimaal 1 jaar rijervaring
 • U kunt een bewijs van goed gedrag overhandigen
 • U bevindt zich in een uitkeringssituatie (ww, wwb, zw, wao, wajong ) of dreigt werkloos te raken
 • U beheerst de Nederlandse taal goed
 • U bent gemotiveerd en fysiek in staat om te werken

Ga naar Inschrijfformulier

Schrijf nu in

En start met één van onze opleidingen met baangarantie.

 

Direct contact

Bel naar:
010 – 714 24 08

Of stuur een e-mail naar:
info@bureauabc.nl

UWV
Ecabo
BlikopWerk