Home/Outplacement
iStock_000016757341XSmall-2

Outplacement

Het kan voorkomen dat goede werknemers door diverse omstandigheden boventallig worden of niet meer geheel op hun plek zitten binnen een organisatie. Het vergt dan veel tijd en onderzoek om deze werknemers een passend alternatief aan te bieden.

Bureau ABC biedt de mogelijkheid om dit traject uit handen te geven. Bureau ABC kan ervoor zorgen dat de gehele begeleiding, het advies en de bemiddeling volledig en professioneel wordt uitgevoerd. Hiermee laat u uw werknemer zien dat u uw uiterste best heeft gedaan om uw werknemer niet aan haar of zijn lot heeft overgelaten. Door de professionele begeleiding van Bureau ABC zorgt u ervoor dat uw medewerkers zien dat u ze waardeert. Door de respectvolle houding van Bureau ABC jegens cliënten wint Bureau ABC snel het vertrouwen van de cliënt waardoor er op kort termijn resultaat kan worden geboekt.

Het Outplacementtraject van Bureau ABC bestaat uit 7 fasen. In de werkwijze van Bureau ABC kunt u uitgebreid lezen hoe het traject vorm wordt gegeven.

Neem contact met mij op

Direct contact

Bel naar:
010 – 714 24 08

Of stuur een e-mail naar:
info@bureauabc.nl

UWV
Ecabo
BlikopWerk