Home/Re-integratie, tweede spoor
iStock_000011057857XSmall

Re-integratie, tweede spoor

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) stelt dat medewerker en werkgever bij langdurig verzuim alles aan moeten doen om passende plaatsing binnen de organisatie te bereiken. Soms is het niet mogelijk om een medewerker die een lange periode arbeidsongeschikt is, binnen het bedrijf te laten re-integreren. Dan kan er buiten het bedrijf gezocht worden naar mogelijkheden. Op dat moment wordt er een start gemaakt met het tweede spoor van re-integratie. Tweede spoor re-integratie kan de werkgever veel (loon)kosten besparen. Bijvoorbeeld door een snelle plaatsing van Bureau ABC bij een andere organisatie. Bureau ABC kan hierbij zowel de werknemer als de werkgever begeleiden bij het zoeken en het vinden van een passende baan.

Bureau ABC is door haar kleinschaligheid en haar groot netwerk een prettige samenwerkingspartner voor zowel werkgevers als werknemers. Tevens werken er bij Bureau ABC professionals die een ruime kennis hebben van de arbeidsmarkt en het plaatsen van werknemers in nieuwe functies. Re-integratie tweede spoor van Bureau ABC bestaat uit 7 fasen. In de werkwijze van Bureau ABC kunt u uitgebreid lezen hoe het traject vorm wordt gegeven.

Naar onze werkwijze

Neem contact met mij op

Direct contact

Bel naar:
010 – 714 24 08

Of stuur een e-mail naar:
info@bureauabc.nl

UWV
Ecabo
BlikopWerk