Doelgroep

Bureau ABC kan door haar professionele en persoonlijke aanpak verschillende doelgroepen begeleiden om te re-integreren. Hieronder kunt u lezen welke uitkeringsgerechtigden wij begeleiden. Wij passen voor alle doelgroepen onze gefaseerde werkwijze toe.

1. ZW/AG
Heeft u een Ziektewet/Arbeidsgehandicapten uitkering? Of bent u vanuit de WW ziek geworden en in de ziektewet terechtgekomen? Wilt u graag weer (volledig) aan het werk? Bureau ABC helpt u graag om de juiste (aanvullende) baan te vinden. Ook als u een arbeidshandicap heeft, waardoor u uw beroep niet kunt uitvoeren, kan Bureau ABC u mogelijk helpen om een (andere passende) baan te vinden.

2. Wajong
Heeft u een Wajong uitkering en wilt u graag aan het werk? Bureau ABC begeleidt u graag met het zoeken naar een nieuwe/passende baan. U krijgt een op maat gesneden begeleidingstraject aangeboden van Bureau ABC.  De Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) is een sociale voorziening voor iedereen die ingezetene van Nederland is. De verzekering keert uit aan een verzekerde indien deze voor zijn zeventiende verjaardag arbeidsongeschikt is geworden, en dat op zijn achttiende verjaardag nog steeds is. De verzekering geldt ook voor wie tussen zijn achttiende en dertigste verjaardag arbeidsongeschikt is geworden en in het jaar, onmiddellijk voorafgaande aan de dag van arbeidsongeschikt worden minstens 6 maanden studerende was.

3. WIA
Heeft u een WIA-uitkering en wilt u graag gedeeltelijk aan het werk? Bureau ABC helpt u graag om de juiste deelbaan te vinden. De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een Nederlandse wet die op 29 december 2005 in werking is getreden en is de opvolger van de WAO. De wet regelt een uitkering voor de periode na de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 104 weken. De WIA is een werknemersverzekering. De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Degenen die voor die datum al arbeidsongeschikt waren, blijven onder de WAO vallen.

 

Neem contact met mij op

Direct contact

Bel naar:
010 – 714 24 08

Of stuur een e-mail naar:
info@bureauabc.nl

UWV
Ecabo
BlikopWerk